Om Legra Advokater
Legra Advokater är verksamma i Göteborg och Alingsås. Vi åtar oss såväl offentliga som privata uppdrag inom flertalet rättsområden. Den typ av ärenden vi åtar oss har vi lång erfarenhet av.
Kommunikation och samarbete är a och o i vårt arbete med våra klienter. Vi lyssnar aktivt och har en lyhördhet för klienten oavsett vilken situation denne befinner sig i. Lojaliteten mot klienten och att arbeta för dennes bästa är grundstenen i vårt arbete. I detta arbete är ett lösningsorienterat synsätt och ett professionellt engagemang det viktigaste för att lyckas, oavsett vilken typ av hjälp du som klient är i behov av.
Du når oss genom att ringa 010-264 95 00 eller genom att kontakta oss över mail eller genom kontaktformuläret nedan.
LEGRA ADVOKATER

Våra medarbetare

Advokat Katarina Bagavac Andhill

Katarina Bagavac Andhill

Advokat, delägare
Katarina har mångårig erfarenhet från arbete på advokatbyrå. Katarina åtar sig såväl privata som offentliga uppdrag och är van vid att processa. Utöver sitt arbete på advokatbyrå har Katarina under flera år arbetat på kvinnojour vilket innebär att hon innehar god kunskap om mäns våld mot kvinnor.
Kontakt
katarina@legra.se010-264 85 00
Språk
Svenska, engelska, serbokroatiska
Utbildning
 • Juristexamen, 2014
 • Advokatexamen, 2018
 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2019  
Specialistområden
 • Familjerätt (vårdnad, boende, umgänge)
 • Ekonomisk familjerätt (Bodelning, Arv, Testamente, Äktenskapsförord, Samboavtal,Underhållsbidrag, Umgängesresor)
 • Migration
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
Advokat Maria Brehmer Algulin

Maria Brehmer Algulin

Advokat, delägare
Maria har flera års erfarenhet av arbete på advokatbyrå. Maria åtar sig såväl privata som offentliga uppdrag och är van vid att processa i domstol. Maria arbetar särskilt med vårdnadstvister och brottmål men har även lång erfarenhet av asylrättsliga mål.
Kontakt
maria@legra.se010-264 25 00
Språk
Svenska, engelska, franska
Utbildning
 • Juristexamen, 2014
 • Advokatexamen, 2018
 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2019  
Specialistområden
 • Försvar
 • Familjerätt
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Offentligt biträde och ställföreträdare för barn
 • LVU
 • Migration

David Särneö

Advokat, delägare
David har lång erfarenhet av arbete vid advokatbyrå och processande i domstol. Han har särskild kompetens gällande fastigheter, bostadsrätter och hyresfrågor. David tar gärna den enskildes sida gentemot det allmänna, vare sig det rör brottmål, skadeståndskrav eller annat.
Kontakt
david@legra.se010-264 35 00
Språk
Svenska och engelska.
Utbildning
 • Juristexamen, 2015
 • Advokatexamen, 2019
 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2020
Specialistområden
 • Fastighetsrätt
 • Skadestånd och försäkring
 • Brottmål

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra klienter är alltid vårt främsta fokus. Vi tar stora såväl som små ärenden. Kontakta oss för att se hur Legra Advokater kan hjälpa just dig.

010 – 264 95 00
Fält med asterisk (*) är obligatoriska.
Tack! Vi kommer återkoppla till dig så snart vi kan!
Oj! Nånting gick fel med meddelandet.