Vårdnad, boende och umgänge

December 10, 2021

Vid en separation uppstår många frågor. Var ska jag nu bo? Vem har rätt till det gemensamma huset? Hur var det nu, skrev vi ett äktenskapsförord? Hur går en bodelning till? Och så vidare.

Men den absolut viktigaste frågan, och den frågan som gör att många inte törs separera, är den som rör de gemensamma barnen. Vad händer egentligen med de gemensamma barnen vid en separation?

Det bästa är om föräldrarna själva kan komma överens gällande barnens vårdnad, boende och umgänge. Om detta inte går kan föräldrarna vända sig till den kommunala familjerätten.
Familjerätten hjälper kostnadsfritt föräldrar att enas kring frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten är dock en frivillig insats och den förälder som inte vill medverka till samtal via familjerätten slipper. Familjerätten har inte heller något mandat att bestämma i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge om föräldrarna är oeniga.

Om föräldrarna varken kan komma överens på egen hand eller via familjerätten kan det vara dags för föräldrarna att anlita juridiska ombud, det vill säga advokater. Via advokaterna kan föräldrarna försöka nå en samförståndslösning men om försöken misslyckas är det dags att, återigen via sin advokat, vända sig till domstolen.
En domstol kan, utifrån vad som är bäst för barnen, bestämma hur vårdnaden, boendet och umgänget om barnen ska fördelas mellan föräldrarna. Men vad menas med vårdnad,boende och umgänge? En kortare förklaring av de tre begreppen följer nedan.

Vårdnad

Föräldrar kan ha antingen gemensam vårdnad om sina barn eller att en av föräldrarna tilldelas ensam vårdnad om barnen. Den eller de föräldrar som har vårdnad om sina barn har den juridiska bestämmanderätten över barnets personliga angelägenheter. En förälder som har ensam vårdnad har till exempel rätt att själv bestämma över vilket land som barnet ska bo i, vilken skola som barnet ska gå i, om och till vilket land som barnet ska resa till, om och vilka vaccinationer som barnet ska få och så vidare. Om två föräldrar har gemensam vårdnad måste den här typen av beslut fattas gemensamt av dem båda.

Boende

Den förälder som har ensam vårdnad om sina barn har också sina barn boende hos sig. Den förälder som, tillsammans med den andra föräldern, har gemensam vårdnad om sina barn kan ha barnen boende hos sig helt eller delvis. En förälder kan till exempel ha vårdnad om sina barn utan att för den delen ha dem boende hos sig. Men det kan också te sig som så att föräldrar med gemensam vårdnad har barnen växelvis boende mellan sig (en vecka hos den ena föräldern och en vecka hos den andra föräldern).

Umgänge

Barn som inte bor tillsammans med en av sina föräldrar har rätt till umgänge med denne. Umgänget kan se ut på många olika sätt. Det finns umgängen där barn träffar sin förälder några enstaka timmar i månaden tillsammans med en umgängesstödjare, det finns umgängen där barn träffar sin förälder några gånger per år och så finns det umgängen där barn träffar sin förälder från till exempel onsdag till tisdag (i praktiken närmast ett växelvis boende).
Av vad som följer ovan finns det mängder med varianter på hur vårdnad, boende och umgänge kan se ut. Det kan onekligen var rörigt och juridiken är inte sällan komplex. Av den anledningen finns vi här och tillsammans kan vi finna en lösning.

Legra Advokater – din advokat i Göteborg och Alingsås.

Tillbaka till nyhetsbloggen

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra klienter är alltid vårt främsta fokus. Vi tar stora såväl som små ärenden. Kontakta oss för att se hur Legra Advokater kan hjälpa just dig.

010 – 264 95 00
Fält med asterisk (*) är obligatoriska.
Tack! Vi kommer återkoppla till dig så snart vi kan!
Oj! Nånting gick fel med meddelandet.