Underhållsbidrag eller underhållsstöd?

July 22, 2022

Ett barn har rätt till ett skäligt underhåll från båda sina föräldrar. Det finns ingen lagreglerad nivå varken för vad som räknas vara barnets behov eller förälderns förmåga utan barnets rätt till underhåll utgår från vad som är skäligt utefter barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Då boendeföräldern anses uppfylla sin underhållsskyldighet genom att ha barnet boende hos sig är det umgängesföräldern som ska betala ett underhållsbidrag till boendeförälder fram till dess att barnet fyller 18 år och därefter, för det fall barnet studerar på gymnasienivå, till barnet fram tills denne fyller 21 år.

Inom svensk rätt har domstolarna länge utgått från Socialstyrelsens allmänna råd 1989:6, schabloner som är knutna till prisbasbeloppet, vid en bedömning av barnets behov. Det allmänna rådet är upphävt sedan år 1999 (SOSFS1999:15). Schablonen kan räkna täcka ett barns basbehov men det är viktigt att komma ihåg att den uppkom i slutet av 80-talet då barn och ungdomars konsumtion och behov såg annorlunda ut än de gör i dag. Sedan några år tillbaka har Konsumentverkets schabloner över kostnaderna för ett barn eller barnens faktiska kostnader per månad blivit alltmer vanliga i processerna. Konsumentverkets schablon över kostnader återfinns i Konsumentverkets rapport Koll på pengarna som publiceras varje år.

Barn har även rätt att leva på samma standard som sina föräldrar. Detta kan leda till att barnet även har rätt till ett standardtillägg. Högstadomstolen har även kommit fram till att det i vissa fall kan utgå ett standardtillägg när ett barn bor växelvis hos sina föräldrar.

Underhållsstöd är ett bidrag som betalas ut av Försäkringskassan om föräldrarna inte kan komma överens om ett underhållsbidrag.Försäkringskassan betalar ut stödet till den förälder som barnet bor hos, den andra föräldern betalar sedan tillbaka till Försäkringskassan. Ofta är detta stöd mycket lägre än underhållet barnet har rätt till. Boendeföräldern kan därför som ställföreträdare vända sig till domstol om umgängesföräldern inte godtar att betala ett skäligt underhållsbidrag.

 Då det kan vara svårt att veta om barnet får ett skäligt underhåll kan det vara väl värt att konsultera advokat i frågan.

 

Tillbaka till nyhetsbloggen

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra klienter är alltid vårt främsta fokus. Vi tar stora såväl som små ärenden. Kontakta oss för att se hur Legra Advokater kan hjälpa just dig.

010 – 264 95 00
Fält med asterisk (*) är obligatoriska.
Tack! Vi kommer återkoppla till dig så snart vi kan!
Oj! Nånting gick fel med meddelandet.