Skilsmässa & bodelning

January 16, 2022

Vid en äktenskapsskillnad, det vill säga en skilsmässa, vänds livet upp och ner. Den person som en gång stått dig närmast och varit din bästa vän är nu kanske din värsta fiende? Eller så separerar ni i sämja och förblir vänner? Oavsett vilket kommer livet att förändras och oavsett vilket ska det, vid en skilsmässa, ske en bodelning.

En bodelning sker i följande två steg:
1.    Först bestämmer man vad som ska ingå i bodelningen
2.    Därefter bestämmer man vem som ska få vad i bodelningen

Vad ska ingå i bodelningen?
Det korta svaret är att giftorättsgods ingår i bodelningen. Följdfrågan blir då, vad är giftorättsgods? Tillgångar som en make äger kan vara antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Vad som är enskild egendom regleras i äktenskapsförord, testamenten och gåvobrev. Om du och din dåvarande make/maka i ett äktenskapsförord kommit överens om att exempelvis ditt bolag eller din sommarstuga skall vara enskild egendom kommer bolaget/sommarstugan inte att ingå i bodelningen. Allt annat skall ingå i bodelningen.

Vem ska få vad i bodelningen?
Enligt ovan skall giftorättsgods ingå i bodelningen. Nästa steg blir att fördela giftorättsgodset mellan exmakarna. Detta sker genom en lottläggning. I lottläggningen har varje make rätt att på sin lott i första hand få sin egendom. Om du till exempel äger en bil har du, som regel, rätt att behålla bilen men värdet av bilen skall delas lika mellan dig och din exmake/exmaka.

Behöver du en advokat?
Om du och ditt ex är överens om vad som ska ingå i en bodelning och vem som ska få vad i den är ni på rätt spår. Möjligen behöver ni i sådana fall enbart hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal? I så fall kan vi vara behjälpliga med det.

Om du och ditt ex inte är överens om vad som ska ingå i bodelningen eller hur tillgångarna skall fördelas mellan er kan du komma att behöva hjälp av en advokat. På Legra Advokater börjar vi alltid med en inledande konsultation där du får ge din syn på saken. Din advokat upprättar därefter, i samråd med dig, ett brev som hen skickar till din exmake/exmaka. I brevet förklarar advokaten din syn på saken, ur ett juridiskt perspektiv. Därefter får vi se hur situationen utvecklar sig, vi finns dock med dig genom varje steg.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande ovanstående eller om du vill boka en inledande konsultation.

Telefonnummer: 010-264 95 00
E-post: info@legra.se

Tillbaka till nyhetsbloggen

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra klienter är alltid vårt främsta fokus. Vi tar stora såväl som små ärenden. Kontakta oss för att se hur Legra Advokater kan hjälpa just dig.

010 – 264 95 00
Fält med asterisk (*) är obligatoriska.
Tack! Vi kommer återkoppla till dig så snart vi kan!
Oj! Nånting gick fel med meddelandet.